Sıkça Sorulan Sorular

İsteğe bağlı olarak e-Fatura sistemine dahil olunabilr mi ?

Evet, isteğe bağlı olarak e-Fatura sistemine dahil olunabilir. Bu firmalar istedikleri takdirde e-Fatura sisteminden herhangi bir yaptırım olmadan çıkabilirler. Fakat ilgili kanun ve tebliğe istinaden bu firmalar, e-Fatura sistemindeyken alıp gönderdikleri e-Faturaları 10 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

Özel Entegrasyon yönteminden kimler faydalanabilir ?

Zorunlu ya da isteğe bağlı fark etmeksizin tüm e-Fatura kullanıcıları özel entegrasyon yönteminden faydalanabilmektedir.

Mali mühür nedir Ne işe yarar ?

Mali mühür, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak e-Fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır

e-fatura.net ile çalışmanın mali mühür açısından kolaylığı nedir ?

Kendi mali mührünüz ile bir defaya mahsus hizmet aktivasyonunuzu gerçekleştirdikten sonra mali mührünüzü her seferinde kullanmanıza gerek olmadan e-Fatura imzalama işlemlerinizi sistemsel olarak e-fatura.net mali mührü ile yapabilirsiniz.

İlk defa e-Fatura hizmetinden faydalanacağım. bienteknloji özel entegratörüm olmasını istiyorum, ne yapmalıyım ?

e-Fatura’ya ilk kez geçecekler, TÜBİTAK - KamuSM tarafından mali mühür sertifikası ve şifresini temin ettikten sonra https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden yararlanma yöntemini “Özel Entegrasyon” seçerek e-Fatura başvurusu yapmalıdır. Ürün aktivasyonları sonrasında e-fatura.net Portal aracılığıyla ya da entegrasyon seçeneklerimizle e-Faturalarınızı hazırlayabilirsiniz.

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olduktan sonra kâğıt fatura gönderip, alabilir miyiz ?

e-Belge uygulamalarına dahil olan mükellefler uygulamaya dahil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv fatura uygulamaları için 7. günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kağıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kağıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv uygulamaları için 7. günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir.

Fatura göndereceğim alıcı e-Fatura mükellefi değil. Ne yapmalıyım ?

e-Fatura, yalnızca e-Fatura kayıtlı kullanıcılarına düzenlenebilir. 19.10.2019 tarihli tebliğ kapsamında isteğe bağlı ya da zorunlu tüm e-Fatura mükelleflerinin aynı zamanda e-Arşiv kullanmaları da zorunlu olduğundan, alıcı e-Fatura kullanmıyorsa e-Arşiv fatura düzenlenecektir.

e-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalıdır ?

e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkâr edilemezliği Mali Mühürle ve 5070 sayılı Kanunla getirilen nitelikli elektronik sertifika ile garanti altına alınmaktadır. Elektronik imzanın ve Mali mührün doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kâğıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.

Alıcının e-Fatura mükellefi olup olmadığını nereden bileceğim ?

E-Fatura.Net e-Fatura kayıtlı kullanıcı sorgulaması ile vkn/ unvan ya da tüm kayıtlı mükellef listesine ulaşılarak sorgulama yapılmasını sağlamaktadır.

Temel ve ticari fatura senaryosu arasındaki fark nedir ?

"Temel fatura" ile "Ticari fatura" arasında sadece faturaya sistem üzerinden itiraz imkânı açısından farklılık bulunmaktadır.Alınan ticari faturaya e-Fatura uygulaması üzerinden 8 gün içerisinde Ret veya Kabul yanıtı gönderilmesi imkânı vardır. Reddedilen ticari fatura alıcı için yok hükmünde olur.Temel faturaya itiraz ise e-Fatura uygulaması üzerinden değil; GİB’in “e-Fatura İptal Portalı” ya da harici yollarla (noter ya da KEP) yapılabilir.

e-Defter kapsamında tutulacak defterler hangileridir ?

Cihazınızın durumuna göre değişmektedir. Ancak ortalama 45 – 60 dakika arasında sürecektir.

Kimler zorunlu e-Defter mükellefi olmak zorundadır ?

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmeleri zorunludur. e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde, e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükelleflerin ise izleyen yılın başından itibaren e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.Bağımsız denetime tabi olan şirketler 01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükelleflerin ise şartları sağladığı yılı takip eden yılın başından itibaren, e-Defter uygulamasına geçmeleri zorunludur.

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Defter kullanıcısı olabilir miyim ?

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından gönüllü olarak yararlanılabilir.

Hem kâğıt hem de elektronik defter tutmak mümkün müdür ?

Hayır. 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar.

e-Defterlerin saklanması zorunlu mudur ?

e-Defter ürününü kullanan tüm firmalar e-Defterlerini 01.01.2020 itibarıyla GIB’ten özel lisans almış özel entegratörlerde veya Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde asgari 10 yıl süre ile saklamaları gerekmektedir

Platform bağımsız uyumlu yazılım programı nedir ?

e-Defter uygulaması kapsamında, mükelleflerin elektronik defter ve beratlarını oluşturmada kullanacakları yazılımlara “uyumlu yazılım” denilmektedir. Başkanlığın sitesinde uyumlu yazılımların listesi yayımlanmaktadır.Ayrıca bazı firmalar, programlarına platform bağımsız özelliği katarak, kendi yazılımlarını muhasebe programlarından bağımsız hale getirmiştir. Bu şekilde, müşterileri hangi muhasebe programını kullanırsa kullansın, veri aktarımında müşterisine uygun bir yol belirleyerek elektronik defter ve berat üretebilmektedir.

E-Fatura.Netile çalışmanın mali mühür açısından kolaylığı nedir ?

Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalanması durumuna ilave olarak, uyumlu yazılımlar aracılığıyla imzalanabilmesi imkanı bulunur.Mükellefler, 3 sıra no’lu elektronik defter genel tebliğinde belirtilen şekilde noterde tanzim olunan özel vekaletname veya Başkanlık tarafından belirlenen elektronik imzalı muvafakatnamede belirtilmesi şartıyla E-Fatura.Net mali mührü ile defterlerini imzalayabilirler.

İlk defa e-Defter hizmetinden faydalanacağım. e-fatura.net`nin özel entegratörüm olmasını istiyorum, ne yapmalıyım ?

e-Defter’e ilk kez geçeceklerin, https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden mali mühürleri ile elektronik defter uygulamasına başvurmaları gerekmektedir. Başvuruda uyumlu yazılım sorusuna bien e-Defter Uygulaması 1.0 seçeneği ile başvurularını tamamlandıktan sonra, Başkanlık tarafından onay maili beklenmelidir. Sonrasında e-fatura.net Portal aracılığı e-Defterlerinizi oluşturabilir ya da yalnızca saklama hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Yukarı