Tüm Serbest Meslek Erbapları İçin Uygun FULL PAKET 500 ₺

E-Dönüşün için İhtiyacınız Olan Ne Varsa E-Fatura.Net `de

HEMEN BAŞVUR
Fatura kaybı, fatura çıktısı, alma ve ve kağıt masrafından kurtulun

E-fatura`ya Birde E-Fatura.Net Penceresinden Bakın

E-ÇÖZÜMLER e-fatura.net

E-fatura, e-defter ve e-arşiv hizmetlerini Vakıf katılım anlaşmalı olduğu “entegratörler ” aracılığı ile tek bir platform üzerinden kontrol edebilir ve muhasebe entegrasyonları ile hızlı ve güvenli bir şekilde muhasebeleştirebilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR
E-MUTABAKAT

e-Mutabakat sistemi üzerinden kolayca e-posta, SMS ile gönderin.

Daha fazla bilgi →
E-BİLET

Elektronik ortamda düzenleyin elektronik araçlar vasıtasıyla iletilin.

Daha fazla bilgi →
E-TAHSİLAT

Kredi kartıyla ödemelerinizi anında alın tahsilatlarınızı hızlandırın.

Daha fazla bilgi →

E-Fatura.Net `in Avantajları

E-Fatura

E-Fatura, faturalarınızı gönderip, alabileceğiniz, faturalarınızı saklayabileceğiniz, dijital olarak faturalarınızı görüntüleyebileceğiniz, kağıt masraflarından sizleri kurtaran bir Elektronik Fatura (e-Fatura) sistemidir.

Daha Fazla Bilgi

E-DEFTER HAKKINDA ?

E-Defter uygulaması 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik defter genel tebliği sıra no:1 ile yürürlüğe girmiştir; http://www.edefter.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.Zorunluluk kapsamına giren defterler; Yevmiye defteri Büyük Defter (Defter-i Kebir)

Daha Fazla Bilgi

E-ARŞİV HAKKINDA ?

E-Arşiv, kestiğiniz tüm faturaları e-Fatura mükellefi olmayan işletmelere ve son kullanıcılara, dijital ortamda kolay, hızlı, güvenilir ve kağıt masrafı yapmadan gönderme yapmanızı sağlayan Kestiğiniz faturaların elektronik ortamda depolanmasını, ibraz edilmesini ve raporlanmasını E-Fatura.Net E-Arşiv uygulaması ile kolayca sağlayabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi

E-İRSALİYE HAKKINDA ?

VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir. Uygulamaya geçiş 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup kapsama girenler e- Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan, Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e- İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan mükelleflerdir. 1.1.2018 tarihinden itibaren ise Şahıs ve Sermaye firmaları gönüllü olarak e-irsaliye sistemine geçiş yapabilirler.

Daha Fazla Bilgi
TOP