E-ARŞİV

e-fatura.net E-Arşiv Hizmetleri

E-Arşiv Hakkında ?

E-Arşiv, kestiğiniz tüm faturaları e-Fatura mükellefi olmayan işletmelere ve son kullanıcılara, dijital ortamda kolay, hızlı, güvenilir ve kağıt masrafı yapmadan gönderme yapmanızı sağlayan Kestiğiniz faturaların elektronik ortamda depolanmasını, ibraz edilmesini ve raporlanmasını e-fatura.netuygulaması ile kolayca sağlayabilirsiniz.

E-Arşiv Mükellefi Misiniz ?

Tebliğ’e göre; e-Fatura kullanan tüm mükellefler Aracı hizmet sağlayıcıları İnternet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulaması’na 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunlu geçiş yapacaklar. Bunun yanı sıra, e-Fatura ve e-Arşiv uygulamasına geçmemiş mükellefler tarafından 1 gün içerisinde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’ yi aştığı durumlarda GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv Portalı üzerinden bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekiyor.

E-Arşiv Avantajları ?

e-fatura.net e-Arşiv ile faturalarınızı e-Fatura mükellefi olmayan firmalara ve son kullanıcıya kesebilirsiniz. e-fatura.net e-Arşiv ile şablon şeklinde hazırlama yapabilir, böylelikle şirketinizin kampanyalarını faturanıza tasarım olarak aktararak, reklam maliyetlerini düşürebilirsiniz. e-fatura.net e-Arşiv ile muhasebe süreçlerinizi hızlandırıp, fatura işlemlerindeki hata oranlarını düşürebilirsiniz. e-fatura.net e-Fatura ve e-Arşiv sayesinde kurumların, kurumlar arası ve son tüketiciye fatura süreçlerini, yasal çerçevede hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabileceksiniz. e-fatura.net e-Arşiv uygulaması ile beraber, faturalarınızın depolanması, ibraz ve rapor gibi birçok avantaja sahip olabilirsiniz. Böylelikle zaman ve mekândan tasarruf etmiş olacaksınız. Elektronik ortamda faturalarınıza erişim sağlayabileceksiniz. Nüshasını elektronik olarak tek tık ile mail atabileceksiniz.

E-Arşiv Özellikleri ?

e-Arşiv ile e-Fatura sistemine geçmeyen şirket ve kişilere fatura kesebilme imkanı sağlamaktadır. e-Arşiv sayesinde faturalarınız minimum 10 yıl boyunca güvenli bir şekilde arşivlenir. İsterseniz evden, isterseniz işten e-Fatura uygulamalarına erişim sağlayabilir zaman ve mekân kısıtlaması yaşamazsınız. Fatura formatlarını kendiniz tasarlayabilir, böylelikle duyuru ve reklamlarınızı faturanız üzerinden yaparak, müşterilerinize reklam yapabilirsiniz. e-Arşiv ile mevcut ERP yazılımlarınıza entegre olabilirsiniz.e-fatura.net E-Arşiv sayesinde, bakım ve güvenlik gibi önemli güncellemeler ile uğraşmadan sürekli güncel ve sürekli hızlı işlem yapabilirsiniz.

Kimler İçin Kullanımı Zorunludur?

E-Fatura ve e-Arşiv fatura ayrımında, alıcı firma e-Fatura mükellefi ise e-Fatura, değil ise e-Arşiv fatura kesilmesi gerekir. e-Fatura geçişi tamamlandıktan sonra 7 gün süre ile kağıt fatura kesmeye devam edilebilir. e-Arşiv geçişi tamamlandıktan sonra, artık kağıt fatura düzenlenmeyecektir. e-Fatura zorunluluk kapsamındaki mükellefler, e-Defter’e geçmek zorundadırlar. e-Arşiv mükellefi olduysanız, e-Fatura mükellefi olmayan bir müşterinize, e-Arşiv fatura göndermelisiniz. e-Arşiv kullanmıyorsanız, kağıt fatura düzenlemeniz gerekir.

Ne Zaman Raporlanır ?

1 Ocak 2019tarihinden itibaren günlük olarak kesilen e-Arşiv faturaları en geç izleyen günün sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e raporlanmalıdır. Geçmiş tarihli fatura kesilmesi ya da Fatura İptal edilmesi durumunda ilgili faturalar faturanın kesildiği/sisteme gönderildiği güne ait iletilecek rapor içerisinde yer alacaktır.

E-Arşiv Hangi Yöntemlerle Kesilebilir ?

Mükellefler e-Arşiv faturalarını, kendi bilgi işlem sistemlerini GİB sistemine entegre ederek, GİB Portalı aracılığıyla veya özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yapmaktadırlar. Bien360 ‘ında yer aldığı özel entegratöre başvuranların, ayrıca GİB’e başvurması gerekmez. e-Arşiv faturalar, Özel Entegratör yöntemi ile oluşturulduğunda, özel entegratörlük tarafından mali mühür ile imzalanır. Fatura keserken, mali mührün bilgisayara takılı olması gerekmez. e-Fatura ve e-Arşiv numaralandırma, entegratör tarafından yapılmaktadır. Firma, fatura numarasını kendi muhasebe programında oluşturursa veya el ile fatura numarası veriyorsa, fatura serisinin devamı ve takibi firmaya ait olacaktır.

TOP