E-DEFTER

e-fatura.net E-Defter Hizmetleri

E-Defter Hakkında ?

e-Defter uygulaması 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik defter genel tebliği sıra no:1 ile yürürlüğe girmiştir; http://www.edefter.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Zorunluluk kapsamına giren defterler; Yevmiye defteri Büyük Defter (Defter-i Kebir)

E-Defter Mükellefleri Kimlerdir?

Aşağıda sayılan mükelleflerin e-Defter uygulamasına dâhil olmaları zorunludur.

1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler.

2- Türk Ticaret Kanununun 397nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler.

E-Defter Geçiş Süreci ?

e-Defter uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; 1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), 2- Bu Tebliğ yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren, e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.e-Serbest Meslek Makbuzu Raporunuz kolayca oluşturarak zamandan kazanacaksınız. Hatalı işlemleri ait iade ve ret süreçlerini dijital olarak yöneteceksiniz. Makbuz basım gönderim takip masraflarından kurtulacaksınız. Tüm makbuzlarınızı dijital olarak 10 yıl güvenle saklayacaksınız. Arşiv ve depolama maliyetleri azaltırken geçmişe dönük verilerinize hızlıca erişeceksiniz.

E-Defter ile İş Akışı ?

evmiye defter boyutunun sınırı aşmamasına bakılır, imzalanır, Yevmiye defterinin şema ve şematron kontrolü yapılır, Yevmiye defteri beratı oluşturulur ve imzalanır, Yevmiye defteri beratı şema şematron kontrolü yapılır, Yevmiye defteri beratı sıkıştırılır. Hatasız oluşan dosyalar GİB’in sitesine yüklenir. Eğer yukarıdaki sıralamada herhangi bir hata oluşur ise, e-defter hazırlanamaz.

TOP