E-Müstahsil Makbuzu

e-fatura.net E-Müstahsil Makbuzu Hizmetleri

E-Müstahsil Makbuzu Hakkında ?

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari vesikaya müstahsil makbuzu denir . Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden tarımsal ve hayvansal ürünler alan birinci sınıf tüccarların ticari faaliyetlerinin elektronik olarak yürütülmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen usul ve esaslarla, müstahsil makbuzu ile aynı nitelikleri taşıyan elektronik belgelerin düzenlenmesi, saklanması ve iletilmesi ve Gelir idaresi Başkanlığı’na raporlanmasına ait işlemleri kapsayan uygulama ise e-Müstahsil Makbuzu uygulamasıdır. Uygulamaya geçiş 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup kapsama girenler e- Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan, Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e- İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan mükelleflerdir. 1.1.2018 tarihinden itibaren ise Şahıs ve Sermaye firmaları gönüllü olarak e-irsaliye sistemine geçiş yapabilirler.

E-Müstahsil Makbuzu Avantajları ?

İşlerinizi zaman ve maliyet tasarrufu ile yönetebileceksiniz. Elektronik verilerinizi sizin için 10 yıl saklayacağız. Verilere ulaşmak bir tuşa basmak kadar kolaylaşacak. Her sorunuz için uzmanlarımız 7/24 size destek sağlayacaklar. Online eğitimle işinizi anlayarak yöneteceksiniz. Mevzuat takip edip güncel kalmanızı sağlayan çözümlerimizle konfor yaşayacaksınız.

E-Müstahsil Makbuzu'ndan Nasıl Yararlanabilirsiniz ?

e-Müstahsil Makbuzu’ndan yararlanabilmek için 3 farklı yol kullanılabilmektedir. Doğrudan Entegrasyon: İşletmeler kendi bilgi işlem alt yapılarını Gelir İdaresi Daire Başkanlığının teknik kılavuzlarla belirtiği altyapı ve kalite sertifikasyonlarını tamamlayarak GİB ile direkt iletişime geçen bir yapı kurabilirsiniz. GİB Portal: Gelir İdaresi Başkanlığının servis ettiği GİB Portalı üzerinden makbuzlarınızı tek tek işleyerek uygulamayı kullanabilirsiniz. Bien360 Özel Entegratörlük: Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegratörlük izni alan Bien360 üzerinden e-Müstahsil Makbuzu uygulamasını hızlıca geçiş yaparak kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.

E-Müstahsil Makbuzu'ndan Nasıl Yararlanabilirsiniz ?

e-İrsaliyelerde, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sisteminden sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi için karekod veya barkod, e-Faturanın tarih ve belge numarası zorunlu olacaktır. E-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı da olabilir tabi. e-İrsaliye, malın filli sevkinden önce düzenlenerek, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in sistemi üzerinden alıcısına iletilmektedir. Satıcının düzenlediği ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden alıcısına iletilen e-İrsaliye, alıcı tarafından kabul/red edilebilecektir. Kendisine e-İrsaliye düzenlenen alıcı mükellefler, istemeleri halinde; e-İrsaliye belgesine konu mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye yanıtı ile e-İrsaliye belgesini düzenleyene iletilebilmektedir.

TOP